ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Oι Επιχειρηματικοί Στόχοι που έθεσε η ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ από την αρχή της λειτουργίας της, συμβαδίζουν με τη σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη των πιο προηγμένων παγκοσμίως εταιρειών του κλάδου. Mία αντίληψη που τοποθετεί πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον πελάτη, στηρίζοντάς τον αξιόπιστα, με ποιοτικές και τεχνικά ολοκληρωμένες λύσεις και με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Μέσα από μια μακρόχρονη πορεία 55 και πλέον ετών, στην κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων Χαμηλής και Μέσης Τάσης, έχουμε υιοθετήσει αξίες και έχουμε διαμορφώσει πολιτικές και τεχνικές τις οποίες ακολουθούμε και εφαρμόζουμε σε κάθε περίπτωση.

Εργαζόμαστε για τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων μας και τη βελτίωση της ποιότητας τόσο αυτών όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στηρίζουμε τις προσπάθειές αυτές στο ανθρώπινο δυναμικό μας, την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει και τις συνεχείς επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή.

"Δεν είναι η ποιότητα που κοστίζει σε μια επιχείρηση αλλά η έλλειψή της"

Η διαδικασία για τη διασφάλιση της ποιότητας, σε όλα τα στάδια παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας είναι μακρά και επίπονη. Τα αποτελέσματά της όμως είναι εξαιρετικά σημαντικά, χαρακτηρίζουν το προϊόν και ωφελούν τον τελικό αποδέκτη.

Όλοι οι πίνακες Χαμηλής Τάσης, που κατασκευάζει η εταιρεία, συμμορφώνονται με την Οδηγία 93/68. Τα προϊόντα μας καλύπτουν τις οδηγίες 95/2006 (χαμηλής τάσης) και 108/2004 (ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας).

Όλοι οι πίνακες Χαμηλής Τάσης περνάνε Δοκιμές Σειράς σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 61439-1 που αφορά σε σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου Χαμηλής Τάσης. Επίσης, η εταιρία διεξήγαγε με επιτυχία Δοκιμές Τύπου σε δοκίμια κατασκευής της, στο διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών ΚΔΕΠ της ΔΕΗ.

Κάθε ηλεκτρικός πίνακας, μετά το πέρας της κατασκευής του, ελέγχεται και δοκιμάζεται στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας. Όλοι οι έλεγχοι γίνονται από διακριβωμένα (C3T , Metrocal) και πιστοποιημένα όργανα και εκδίδεται πιστοποιητικό δοκιμών.

Τέλος, οι πίνακες Μέσης Τάσης κατασκευάζονται βάσει του προτύπου EN 62271-200. Επίσης, η εταιρία διεξήγαγε με επιτυχία Δοκιμές Τύπου σε δοκίμια κατασκευής της, στο διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών CESI στο Μιλάνο.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία πιστοποιήθηκε με ISO 9002 για πρώτη φορά το 2000. Σήμερα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας), ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OHSAS 18001 (Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία).