ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Το μεγάλο μερίδιο της αγοράς που κατέχει η ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ αντικατοπτρίζει την τεχνολογική υπεροχή της και τις αυξημένες δυνατότητες να ολοκληρώνει μεγάλα και σύνθετα βιομηχανικά ηλεκτρολογικά έργα. Η χρήση νέων εργαλείων και μεθόδων για την κατασκευή των ηλεκτρικών πινάκων και γενικότερα όλων των προϊόντων, η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων και η αξιοπιστία της εταιρείας, συμβάλουν στην ενίσχυση αυτής της κατάστασης.

ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η επιχείρησή μας έχει τη δυνατότητα ανάληψης και έγκαιρης ολοκλήρωσης οποιουδήποτε έργου, ανεξαρτήτος μεγέθους και πολυπλοκότητας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η τεχνογνωσία και η πείρα που έχει συσσωρευτεί τα 55 και πλέον χρόνια λειτουργίας της εταιρείας, μας επιτρέπει να ολοκληρώνουμε και ειδικές κατασκευές όπως χειρουργικές μονάδες, αντιεκρηκτικές κατασκευές κλπ.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και η ευελιξία της επιχείρησής μας, καθιστά δυνατή την ολοκλήρωση έργων σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, αλλά και στο εξωτερικό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ

Παγκόσμιος Χάρτης με έργα που έχει υλοποιήσει η ΣΙΑΦΑΡΑΣ