• Low Voltage switchboard
 • Low Voltage switchboards
 • Low Voltage switchboards
 • Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης για το ΝΑΤΟ
 • Χαλινοδιακόπτες για την ΔΕΗ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης INOX - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πίνακας Χαμηλής Τάσης σε ειδικό χρώμα για τη ΔΕΗ - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πίνακας Χαμηλής Τάσης σε ειδικό χρώμα για τη ΔΕΗ - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Λεπτομέρεια από Πίνακα Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ARTU switchboard - SIAFARAS ELECTRIC SYSTEMS
 • Λεπτομέρεια από μπαροσύστημα σε Πίνακα Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης με tap off - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης με tap off - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Λεπτομέρεια από μπαροσύστημα σε Πίνακα Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Λεπτωμέρεια από μπαροσύστημα σε Πίνακα Χαμηλής Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου
 • Πινακας Χαμηλής Τάσης - Συρταρωτού τύπου
 • LOW VOLTAGE switchboard - SIAFARAS ELECTRIC SYSTEMS
 • ARTU switchboard - SIAFARAS ELECTRIC SYSTEMS

"It is not the quality that costs a business but its lack."

The process of quality assurance in all stages of production in an industrial plant, is long and arduous. But its effects are extremely important, characterizing the product and benefiting the final client.

All Low Voltage switchboards, manufactured by the company, comply with Directive 93/68. Our products meet the guidelines 95/2006 (low voltage) and 108/2004 (electromagnetic compatibility).

All Low Voltage switchboards pass Series Tests, in accordance with European Standard EN 61439-1, concerning Low Voltage Switching and Control Devices. In addition, the company has successfully conducted Type Tests on its test pieces, at the internationally recognized PPC Testing Laboratory.

Every single switchboard is tested in our inhouse laboratory. All test are performed with calibrated(C3T , Metrocal) and certified instruments and test certificates are issued.

FORM 1 to FORM 4b Certified Low Voltage switchboards

    - Low Voltage distribution switchboards up to 6.300A/ 130kA

    - Low Voltage MCC’s switchboards (Motor Control Center)

    - Low Voltage lighting switchboards

    - Switchboards for special applications and requirements

    - Automatic capacitor banks for reactive power compensation

    - Special purpose whitchboards