• Πίνακες Μέσης Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • Πινακας Μέσης Τάσης UNISEC ABB - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • Δοκιμές τύπου πινάκων Μέσης Τάσης UNISEC ABB - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • Δοκιμές τύπου πινάκων Μέσης Τάσης UNISEC ABB - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΕΛΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • Πίνακες Μέσης Τάσης - ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

"It is not the quality that costs a business but its lack."

The process of quality assurance in all stages of production in an industrial plant, is long and arduous. But its effects are extremely important, characterizing the product and benefiting the final client.

 

Certified Medium Voltage switchboards

- Medium Voltage distribution switchboards 3kV, 6kV, 17.5 kV, 24kV / 2.500A / 25kA

- Medium Voltage MCC's switchboards 3kV, 6kV / 2.500A / 25kA